Als security partner biedt SurfPlan organisaties de mogelijkheid haar desktops, laptops, servers, het digitale verkeer en de diverse opslagmedia te beschermen tegen virussen. SurfPlan levert u hierbij krachtige anti-virus management diensten om uw anti-virus online te installeren, beheren, configureren, updaten en "meten is weten"-rapportages hierover te draaien.

Na geinvesteerd te hebben in anti-virus software komen steeds meer organisaties er achter dat het managen van security oplossingen een vak apart is en al gauw een dagtaak vervuld. Het uitbesteden aan een specialist die zorg draagt voor uw bescherming kan dan het antwoord bieden. SurfPlan voorziet diverse organisaties in een veiligere netwerkomgeving door Firewall, VPN, Antivirus en Antispam Management diensten.

Door onze Managed Security Diensten kan SurfPlan uw anti-virus management aanbieden op diverse punten in uw infrastructuur. Wij voorzien u dan ook van een multi-gelaagde bescherming om u bescherming te bieden tegen kwaadaardige code. De Managed Anti-virus perimeter verdediging die wij u aanbieden werkt naadloos samen met de firewall om diverse protocollen binnen het binnenkomende en uitgaande verkeer te scannen. Virus definities worden op schematische basis geupdate en virusincidenten worden keurig gelogt.  SurfPlan consultants geven u advies over virusactiviteiten en incident afhandeling. Een compleet gemanagede antivirus oplossing is echter de beste oplossing voor uw gehele netwerk tegen kwaadaardige code. SurfPlan biedt u de implementatie, assistentie, configuratie, updates en notificatie diensten aan voor clients, pda's, firewalls, gateways en servers.

Anti-virus
draait niet alleen om het anti-virus product, maar ook om beleid, organisatie en mensen.  Om uw organisatie goed tegen virussen te bewapenen adviseert SurfPlan u tevens op de volgende gebieden:

Training, opleiding, voorlichting, bewustwording en communicatie.
Change management proces.
Beleidsvorming, beleidsuitvoering, implementatie, controle en maatregelen.
Procedures en werkinstructies.
Escalatie en veranderingsmanagement.
Beheer en rapportages.

SurfPlan beschikt over Security consultants met brede ervaring en kennis. SurfPlan helpt u uw risico's en kwetsbaarheden in dit digitale tijdperk te minimaliseren door continue onze ervaring op het gebied van best cases en uitgebreide kennis met u te delen.

Wilt u meer weten over Anti-Virus Management, neem dan contact op met uw adviseur bij SurfPlan!