Met behulp van een Mailgebruik Scan worden verschillende aspecten van uw e-mail verkeer grondig onderzocht. Zowel uw uitgaande, inkomende en interne e-mail verkeer kunnen gescand worden om inzicht te krijgen in het e-mailgedrag van de organisatie. Een Mailgebruik Scan is aan te raden bij het ontwikkelen, communiceren en implementeren van een gedragscode voor veilig en verantwoord Internet en e-mailgebruik.

Het doel van de analyse is inzicht verwerven in:
 de risico's en bedreigingen van e-mail en de impact op de netwerkomgeving;
 de kosten die gepaard gaan met het openen en verwijderen van spam e-mail;
 het verlies aan productiviteit door privé e-mailen;
 de invloed van aantallen, grootte en aard van bijlagen op de netwerkbandbreedte;
  het verlies van gevoelige bedrijfsinformatie.

 

De Mailgebruik Scan geeft een goed beeld van de risico's en bedreigingen waar een bedrijf mee te maken heeft en kan krijgen. Aangezien ieders budget gelimiteerd is kan een Mail Usage Audit een enorme hulp zijn bij het bepalen van beleidsregels die als eerste doorgevoerd dienen te worden.

De Mailgebruik Scan is een consultancydienst van SurfPlan; waarbij een ervaren consultant de mailserver van de organisatie test op de aanwezigheid van virussen. spamberichten, attachments en uitgelekte gevoelige bedrijfsinformatie. Aan de hand van de resultaten is het mogelijk de bedreigingen en daarmee dus risico's ten aanzien van netwerkbeveiliging, productiviteit, netwerkbandbreedte en juridische aansprakelijkheid aan te geven.

Voor de Mailgebruik Scan wordt gebruikt gemaakt van gerenommeerde software die meerdere malen als beste is bevonden door verschillende testinstituten. Het is absoluut niet de bedoeling om de privacy van uw werknemers te schenden. De Mailgebruik Scan geeft inzicht in getotaliseerde e-mailgegevens van de organisatie; er zullen dus geen specifieke e-mails bekeken worden. De rapportages en conclusies naar aanleiding van de test zullen te allen tijde op geanonimiseerd niveau gepresenteerd worden. SurfPlan en haar werknemers zullen hierbij alle voorzichtigheid in acht nemen en hun integriteit waarborgen. 

De test zal gedurende een periode van 21 dagen plaatsvinden en kan, afhankelijk van uw netwerkomgeving, op verschillende manieren uitgevoerd worden. De normale afhandeling en beschikbaarheid van de Mail Server zal minimaal beïnvloed worden. 

De Mailgebruik Scan geeft dus inzicht in het uitgaande, inkomende en interne e-mail verkeer van uw organisatie. De bevindingen en resultaten zullen overzichtelijk en op geanonimiseerd niveau gepresenteerd worden. De conclusies kunnen handvatten bieden om een gedragscode voor veilig en verantwoord internet en e-mailgebruik te ontwikkelen of te evalueren.

Wilt u meer weten over de Mailgebruik Scan, neem dan contact op met uw adviseur bij SurfPlan!