Met behulp van een Webgebruik Scan worden verschillende aspecten van uw webverkeer grondig onderzocht. Het webgebruik door werknemers kan gescand worden om inzicht te krijgen in het surfgedrag van de organisatie.

Een Internetgebruik Scan is aan te raden bij het ontwikkelen, communiceren en implementeren van een gedragscode voor veilig en verantwoord Internet en e-mailgebruik. Het doel van de analyse is inzicht verwerven in:
 het verlies aan productiviteit door privé surfen;
 de invloed van surfen op de netwerkbandbreedte;
 aantasting van de juridische aansprakelijkheid door het bezoek aan pornografische, racistische, discriminerende enz. webpagina's;
 het gebruik van Peer-to-Peer (P2P) en Instant Message (IM) applicaties zoals MSN en Kazaa;
 hoeveelheid, aantalen en aard van downloads en de risico's die daaraan kleven.

De Internetgebruik Scan geeft een goed beeld van de risico's en bedreigingen waar een bedrijf mee te maken heeft en kan krijgen. Aangezien ieders budget gelimiteerd is kan een Internetgebruik Scan een enorme hulp zijn bij het bepalen van beleidsregels die als eerste doorgevoerd dienen te worden.

De Internetgebruik Scan is een consultancydienst van SurfPlan; waarbij de Internettoegang van de organisatie geanalyseerd wordt op website bezoek (geclassificeerd per categorie), bestanden die worden gedownload en de aanwezigheid van P2P en IM applicaties. Aan de hand van de resultaten is het mogelijk de bedreigingen en daarmee dus risico's ten aanzien van netwerkbeveiliging, productiviteit, netwerkbandbreedte en juridische aansprakelijkheid aan te geven.

Voor de Internetgebruik Scan wordt gebruikt gemaakt van gerenommeerde software die meerdere malen als beste is bevonden door verschillende testinstituten. De test zal gedurende een periode van 21 dagen plaatsvinden en kan, afhankelijk van uw netwerkomgeving, op verschillende manieren uitgevoerd worden. De normale beschikbaarheid van de Internet toegang zal niet beïnvloed worden.

Het is absoluut niet de bedoeling om de privacy van uw werknemers te schenden. De Internetgebruik Scan geeft inzicht in getotaliseerde Internetgegevens van de organisatie; het gedrag van specifieke werknemers zal dus niet worden bekeken. De rapportages en conclusies naar aanleiding van de test zullen te allen tijde op geanonimiseerd niveau gepresenteerd worden. SurfPlan en haar werknemers zullen hierbij alle voorzichtigheid in acht nemen en hun integriteit waarborgen.

De Internetgebruik Scan geeft dus inzicht in het surfgedrag van werknemers. De bevindingen en resultaten zullen overzichtelijk en op geanonimiseerd niveau gepresenteerd worden. De conclusies kunnen handvatten bieden om een gedragscode voor veilig en verantwoord Internet en e-mailgebruik te ontwikkelen of te evalueren.

Wilt u meer weten over de Internetgebruik Scan, neem dan contact op met uw adviseur bij SurfPlan!