Huidige centrale server gebaseerde file sharing technologieën (client-server of via internet), zoals document en content management systemen, zijn gebaseerd op éénrichtingsverkeer in het delen van data, waarbij de datakwaliteit de verantwoordelijkheid vaak is van de eindgebruiker. Hierdoor zijn file sharing systemen niet geschikt voor zakelijk gebruik omdat security, efficiency en gebruikersgemak ontbreken om bestanden meerdere richtingen real-time met versiecontrole op te delen tussen gebruikers die zich op afstand van elkaar bevinden. Peer Managed File Collaboration biedt zakelijke file sharing met gebruikers- en beheerdervriendelijke, veilige en organisatiebrede file collaboratie oplossingen zonder de huidige infrastructuur te

Peer Managed Real-time File Collaboration

wijzigen.

De meerderheid van zakelijke oplossingen om bestanden te kunnen delen (file sharing) is gebaseerd op het uploaden en ontvangen (downloaden) van bestanden op een centrale server om ze te (her-)zien, wijzigen en te kunnen collaboreren. Zakelijke gebruikers raken hierdoor verstrikt in een interactief proces om data op een centraal punt actueel te houden, waarbij de mens helaas weer de zwakste schakel is. De kwaliteit van data is hierbij vaak niet geborgd omdat de data beschikbaarheid, integriteit en ook de beschikbare versies op verschillende locaties buiten de centrale server met het document en content management systeem of andere file sharing systeem nog steeds verschillen.

Data management is een iteratief en real-time proces, waarbij een bestand vaak via verschillende routes gaat en tot stand komt, terwijl dit juist veilig moet plaats vinden zonder versieconflicten om de kwaliteit en integriteit van de data te verzekeren. Peer Collaboration Enterprise is als organisatiebreed real-time gedistribueerde file collaboratie en locking technologie bedoeld om data die zich bevindt op verschillende servers in kwaliteit te borgen en beschikbaarheid te houden met versiebeheer. Overal waar data veranderingen plaatsvinden op deelnemende (folders van) fileservers worden bestanden “in sync” gehouden en versieconflicten voorkomen, zodat collaboratie waar je ook bent als gebruiker mogelijk is. File transfers op verschillende netwerken worden veilig en via SSL versleuteld overgebracht. Voor de goede performance, worden alleen de veranderde porties van de data gerepliceerd.


Peer Managed File Collaboration is ideaal voor organisaties waar op verschillende locaties op data wordt samengewerkt door gebruikers, zoals bij advocaten, engineers, designers, gedecentraliseerde business units en vestigingen- waarbij bestanden altijd up2date moeten zijn, veilig uitgewisseld dienen te worden zonder versie conflicten te ervaren. Bovendien is file sharing over langzame verbindingen geen optie meer voor de meeste organisaties. Voor het uitwisselen van grote bestanden is het versturen van een bestand via e-mail of een dure VPN verbinding geen optie. Bijna alle mailboxen hebben maar een beperkte opslagruimte tot hun beschikking en aanvaarden vaak geen aangehechte bestanden boven de 2 MB en gaan als een transparante envelop over het internet. Content management systemen, document management systemen en ftp-servers of directe isdn-verbindingen tussen gebruikers leggen de verantwoordelijkheid qua dataintegriteit en beschikbaarheid bij de eindgebruiker terwijl deze allemaal handelingen hiervoor dient te verrrichten, terwijl de snelheid bepaald wordt door de lijn en dat is voor de echte grote bestanden geen optie. Distributie van grote of wijzigingen in bestanden met onverwachte pieken in het aantal gebruikers, gaat namelijk sneller als de bestandswijzigingen in hapklare brokken wordt aangeboden.

De werkplek van de moderne werknemer bestaat momenteel uit bestanden die her en der over verschillende locaties verspreidt zijn en waar meerdere gebruikers tegelijkertijd aan werken.
Collaboratie via peer-to-peer netwerkstructuren biedt met Peer Managed File Collaboration dan ook een veel betere oplossing voor dat schijnbaar ongestructureerde gebruik dan het inzetten van gecentraliseerde servers.


Met Peer Managed File Collaboration worden bestanden tussen servers en folders op verschillende locaties met elkaar gesynchroniseerd terwijl er tevens versie-conflicten worden voorkomen, zodat gebruikers waar ze zich ook bevinden real-time kunnen samenwerken.

File servers die gebruik maken van Peer Managed File Collaboration:

- Kunnen kiezen op folderniveau welke gedeelde mappen (folders) automatisch gesychroniseerd dienen met welke file servers en mappen op een bepaalde bestemming op afstand via het internet of netwerk.
- Gedeelde mappen worden real-time gerepliceerd zodat veranderingen direct doorgevoerd worden op de fileservers met daarbij horende mappen op andere locaties.
- Bestanden die bewerkt worden op iedere locatie worden direct gelockt (om versie conflicten te voorkomen) op de fileservers met daarbijhorende mappen op andere locaties.
- Alle bestanden worden veilig uitgewisseld via synchronisatie m.b.v. SSL encryptie.
- Alleen de veranderingen binnen een bestand worden gerepliceerd.
- Omdat alle bestanden worden gerepliceerd, kunnen grote bestanden met locale snelheden worden benaderd, terwijl ze op een locatie ver weg gecreëerd werden.

Wilt u meer weten over Peer Managed File Collaboration, neemt u dan contact op met uw adviseur bij SurfPlan!