MailArchivaVeel organisaties, educatieve instellingen, NGO's en overheden vertrouwen op MailArchiva om miljoen van e-mails te archiveren voor langere termijn opslag en compliance.

MailArchiva is een robuust email archiveringssysteem voor organisaties van alle groottes.Het werkt met alle populaire mail systemen en archiveert alle inkomende, uitgaande, verzonden en interne e-mails.

De regelgeving en wetten schrijven wereldwijd voor hoe organisaties hun e-mail gedurende een aantal jaren moeten bewaren. MailArchiva is ontworpen u te helpen compliant te zijn met regel- en wetgeving zoals de Archiefwet 1995, ISO-norm 17799, NEN Zorg 7510, Sarbanes Oxley act (SOX), Gramm-Leach Bliley act (GLBA), Wet op de Privacy, EU Richtlijnen voor het digitaal tekenen van archieven, etc.

In de Archiefwet 1995 staat bijvoorbeeld dat ‘elk document dat een rol vervult bij de taakuitoefening binnen de organisatie is in principe een archiefstuk.’ Dat betekent dat je e-mailberichten hoort te archiveren als ze deel uitmaken van een dossier, project, opdracht of zaak en dergelijke. Dat geldt zowel voor intern als voor extern gecommuniceerde berichten.

MailArchiva Enterprise Edition heeft de beste functionaliteit zoals slimme bijlagen opslag met snelle zoekmachine en ondersteuning voor Microsoft Exchange, Lotus Notes, IPSwitch, Zimbra, Sendmail en Postfix.

Wilt u meer weten over MailArchiva, neem dan contact op met uw SurfPlan adviseur!