MailIDNu e-mail steeds vaker gebruikt wordt en sinds 21 mei 2003 de elekronische handtekening haar rechtsgeldigheid heeft verkregen ligt de weg open voor Secure E-mail. Niet elk mailtje hoeft beveiligd te worden, maar zodra persoonlijke, geheime, vertrouwelijke of andere belangrijke gegevens worden uitgewisseld, is beveiliging van groot belang. De MailID oplossing van SurfPlan levert door haar rechtsgeldigheid van de digitale handtekening een enorme bezuiniging en concurrentievoordeel op voor organisaties die facturen, offertes, contracten en andere belangrijke en vertrouwelijke documenten normaal gesproken per (aangetekende) post of fax versturen.

"Een elektronische handtekening die aan bepaalde betrouwbaarheidseisen voldoet, wordt wettelijk gelijk gesteld aan de handgeschreven handtekening op papier. De Wet elektronische handtekeningen regelt aan welke eisen een elektronische handtekening moet voldoen om voldoende betrouwbaar te zijn. Hierdoor is de elektronische handtekening net zo rechtsgeldig geworden als de geschreven handtekening (21 mei 2003 Persbericht Ministerie van Economische zaken)."

De MailID oplossing van SurfPlan biedt de oplossing. MailID maakt veilig e-mail verkeer mogelijk middels encryptie en decryptie. Om over beveiligd en rechtsgeldig e-mailverkeer te spreken dient aan de eisen van authenticatie van de verzender, autorisatie van de ontvanger, geheimhouding en integriteit van de boodschap en onweerlegbaarheid van verzend, bericht en ontvangst te zijn voldaan. MailID zorgt dat de versleuteling efficient plaatsvindt en dat de ontvangers versleutelde e-mailberichten eenvoudig kunnen lezen. Tevens maakt MailID op moment van installatie een digitale handtekening aan die gekoppeld wordt aan de te versturen gencrypteerde berichten, waarmee de ontvanger de identiteit van de verzender kan vaststellen.

Secure E-mail
MailID stelt organisaties en personen in staat inkomende en uitgaande e-mail te beveiligen met encryptie en digitale handtekeningen ('certificaten'). MailID is volledig gebaseerd op PKI ('Public Key Infrastructure'), de standaard die de EU, de Nederlandse regering en de meeste andere regeringen als standaard hebben aanvaard voor beveiliging van e-mail en webpagina's. Tevens ondersteunt MailID PDF encryptie waarbij het e-mail bericht gelezen kan worden met een eenmalig wachtwoord (MessageID) wat toegezonden wordt naar het mobiele nummer van een gebruiker.

MailID versleutelt en ondertekent e-mail met een certificaat volgens de x.509 standaard. Als u geen certificaten heeft, krijgt de ontvanger een SMS maar daarin een dynamische wachtwoord op zijn of haar mobiel om het versleutelde e-mail berichten zonder extra kosten te kunnen lezen.

MailID werkt binnen uw bestaande e-mail infrastruktuur. Er zijn MailID plug-ins voor alle compatibele mailprogramma's. De MailID Server bevindt zich tussen de firewall en de virus- en spamfilters en ontcijfert de inkomende mail en verifieert of ze uitgaande mail moet versleutelen en ondertekenen. Combinaties van client- en server versies zijn mogelijk. Voor degenen die geen certificaten willen importeren, maar toch veilig willen antwoorden is er een secure Webmail variant.

MailID Gateway:

software voor encryptie en ondertekenen die tussen de mailserver en de firewall zit. De Gateway ontcijfert en verifieert inkomende mail, en kan uitgaande mail versleutelen en signen.

Secure E-facturen:

Dit is een add-on voor de Secure Mail Gateway. Met deze functie kunnen facturen in pdf-formaat automatisch door de Gateway digitaal digitaal worden ondertekend. Op deze manier kunnen facturen digitaal worden gearchiveerd en is het versturen en bewaren van een papieren factuur niet meer nodig.

Secure Webmail:

Voor degenen die niet een certficaat willen importeren is er Secure Webmail. Hierbij kan via een beveiligde web functie beantwoord worden.
Secure Certificaten/OTP Voor degenen die geen dure certificaten willen aanschaffen worden volledig automatisch eenmalige wachtwoorden via SMS gegenereerd.
Secure Authenticatie In combinatie met de ID Control oplossingen worden laagdrempelige authenticatie methodes in combinatie met PKI en SMS OTP mogelijk gemaakt.


Wilt u meer weten over MailID, bekijk dan onderstaande brochures of neem contact op met uw adviseur bij SurfPlan!