ID Control ServerVolledig geïntegreerde and gecentraliseerde identiteits en toegangsmanagement
Organisaties willen meer zekerheid verkrijgen over de gebruikers die inloggen op systemen, netwerken, webgebaseerde toepassingen en VPN en doet dit via vele authenticatie methoden en tokens voordat er toegang wordt verleend aan gebruikers. De meest gebruikelijke scenario’s die sterke authenticatie nodig hebben zijn remote access met VPN, Server Based Computing, Windows Logon, Web (Application) Sign-On en Email Sign-On.

Echter, het verlenen van eenmalige wachtwoorden en het managen van sterke authenticatie mechanismen zoals mobiele eenmalige wachtwoorden (OTP’s), USB tokens met public key infrastructure (PKI) ondersteuning en biometrie met diverse gebruikers en koppelingen naar autorisatie servers (Active Directory) met diverse protocollen (LDAP en RADIUS) kunnen complexe en kostbare bedoeningen zijn. De ID Control Server reduceert de complexiteit en de kostbaarheid van sterke authenticatie door het geven van een platform om alle vormen van authenticatie, van twee factoren, twee-zijdige tot drie factoren authenticatie geïntegreerd met reeds bestaande oplossingen te managen.

ID Control Server
De ID Control Server biedt een volledig geïntegreerd en centraal management platform voor het gemixt en zelfs tegelijkertijd aanbieden van authenticatie wijzen en middelen zoals de mobiele (OTP) authenticatie HandyID, SMS gebaseerde eenmalige wachtwoorden, USB Tokens met of zonder PKI, gedragsbiometrie zoals KeystrokeID en zelfs tokens van andere partijen.

De gemakkelijke en betaalbare implementatie en integratie zorgen ervoor dat de totale kosten aanzienlijk lager uitvallen om zo de verschillende authenticatie methoden en tokens gemakkelijk te managen met een security niveau ingevuld naar eigen wensen en eisen.

De ID Control Server valideert eerst de gebruikersgegevens in de administratie van de systemen, applicaties en netwerken waartoe toegang wordt gezocht door de gebruiker. Na de validatie door de ID Control Server zal de poging tot verifiëren van de digitale identiteit van de zender of de ontvanger van de communicatie of transactie worden uitgevoerd. De authenticatie methode en tokens die benodigd zijn om toegang te verkrijgen of om een transactie te plegen worden geverifieerd. Indien de gebruiker vervolgens ook niet op een zwarte lijst staat, beschikt over een geldige token en/of certificaat, wordt toegang verleend of kan een transactie of document digitaal tekenen.

De voordelen van de ID Control Server zijn
- Geavanceerd en integraal identiteits- en toegangsmanagement platform;
- Ondersteuning van diverse authenticatie vormen en tokens (ook van andere partijen);
- Integratie met bestaande autorisatie systemen (Active Directory) en protocollen (RADIUS en LDAP)
- Modulaire en objectgeoriënteerde architectuur voor integratie met diverse web gebaseerde toepassingen, netwerken en VPN oplossingen;
- Voorziening van de meest krachtige centrale en web gebaseerd beheeromgeving