Keystroke DynamicsKeystrokeID is een biometrische oplossing gebaseerd op het meten van het gedrag over een bepaalde periode dat een persoon aan het typen is op zijn of haar toetsenbord. KeystrokeID observeert, registreert en analyseert al het toetsenbord gedrag van een gebruiker tijdens het inloggen op een netwerk of webgebaseerde toepassing. Het gedrag wordt vergeleken met het typegedrag van voorgaande sessies en wanneer deze overeenkomt kan er toegang worden verleend.

Hoe werkt
KeystrokeID?
Keystroke Dynamics worden tijdens het typen gemeten aan de hand van ‘dwell time’ en de ‘flight time’. Metingen worden opgenomen van elk toetsenbord om zo de ‘dwell time’ (de tijd dat een toets in wordt gedrukt) en de ‘flight time’ (de tijd tussen het indrukken/loslaten van de ene toets, en het indrukken/loslaten van de volgende toets). Wanneer deze verificatie is gedaan, wordt de sessie via een algoritme vergeleken met het typegedrag van een persoon in voorgaande sessies. De uitkomst van deze vergelijking is de score.

KeystrokeID berekend een unieke gedragshandtekening die wordt gebruikt om zeker te zijn van de identiteit van een gebruiker van het systeem. Het identificeert ongewenste gebruikers en binnendringers op het netwerk en webgebaseerde toepassingen.

Voordelen van KeystrokeID
- Snelle en zeer veilige identificatie.
- Betaalbaar, omdat het geen distributie management of vervanging van tokens benodigd.
- Geen tussenkomst van de gebruiker, de persoon die aan het typen is, merkt niet eens dat hij wordt bekeken.
- De gebruiker hoeft niet getraind te worden om het te gebruiken, vooral omdat de persoon niet door heeft dat hij of zij op een andere manier inlogt op het netwerk.
- De impact op iemands privacy is minimaal, je hoeft alleen het wachtwoord en de gebruikersnaam in te typen en je bent geïdentificeerd.
- Het gedrag van de gebruiker wordt de identificatietoken.

Modules voor KeystrokeID

Web Sign-On
KeystrokeID verzorgt veilige toegang door een gemakkelijke en betaalbare oplossing te bieden voor bijvoorbeeld extranets en online applicaties. Het doel van KeystrokeID is het authenticeren op basis van het gedrag van een gebruiker op zijn toetsenbordgedrag, en te managen met behulp van de ID Control Server, om zo toegang te verlenen tot webgebaseerde applicaties en diensten.

Network Sign-On
KeystrokeID biedt veilig en gemakkelijk inloggen op het netwerk, zodat de op post-it’s geschreven wachtwoorden tot het verleden behoren. ID Control’s KeystrokeID met de Netwerk Sign-On module is een gemakkelijke en effectieve manier van authenticeren op het Windows netwerk. Wanneer KeystrokeID geïnstalleerd is, moet elk persoon dat toegang wil krijgen tot het netwerk eerst het correcte bij hem of haar horend gedrag op het toetsenbord vertonen.

Email Sign-On
Met Outlook Web Access® kunt u door de browser uw Microsoft Exchange®, webgebaseerde e-mail, kalender en andere applicaties managen door alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord in te typen. KeystrokeID kan het authenticatieproces van Outlook® versterken door tijdens de login procedure het gedrag van de gebruiker te valideren en verifiëren. KeystrokeID eist van gebruikers om met correct toetsenbordgedrag te typen om zo de risico’s en dreigingen te verkleinen.

Server Based Computing
KeystrokeID voegt sterke authenticatie toe aan uw Citrix® remote logon en Windows Terminal Services door naar het ritme en de snelheid van het toetsenbordgedrag te kijken van de gebruiker en hen zo te identificeren wanneer zij inloggen tot de Citrix® Web Interface of Windows Terminal Services. KeystrokeID vergelijkt het toetsenbordgedrag met het gedrag uit eerdere sessies en wanneer het gedrag overeenkomt dan wordt er toegang verleend.