"Verdeel en heers over uw bestanden op verschillende file servers en mappen"

Peer Managed File Collaboration maakt het mogelijk organisatiebreed en op verschillende locaties file sharing en file collaboratie voor gebruikers toe te passen terwijl er niets veranderd aan de infrastructuur die u al had. In plaats van gebruik te maken van gebruikersonvriendelijke email, FTP, of een gecentralizeerde file server met content of document management systeem verzekert FolderMaestro u ervan dat bestanden overal en altijd op up2date zijn op al uw deelnemende (folders op) file servers door real-time file replicatie. Versie conflicten worden voorkomen door een organisatiebreed gedistribueerd real-time file locking systeem waardoor maar 1 gebruiker tegelijkertijd een bestand kan bewerken waar die zich ook bevindt.

Veiligheid
Peer Managed File Collaboratie werkt via secure tunnels en wordt aangestuurd en beheerd vanuit een Data Hub en Broker. Bestanden worden veilig gesynchroniseerd via TCP over SSL tussen de collaborerende file servers en daar bijhorende mappen, file locks worden daarbij ingezet om versieconflicten tegen te gaan, zodoende bent u ervan verzekerd dat uw data veilig en altijd beschikbaar is op verschillende plekken.

Snelheid
Alleen de bestandswijzigingen worden real-time tussen de samenwerkende (folders van) fileservers over gezet waardoor bestanden op lokale snelheid opgeroepen kunnen worden.

Impact
VPN verbindingen tussen kantoor kunnen met minder bandbreedte worden afgenomen, terwijl aan uw huidige infrastructuur van file servers niet gewijzigd hoeft te worden.

Besparing
Vooral organisaties die veel data verspreiden over een geografisch verspreid gebied, kunnen met deze technologie hun kosten beheersbaar houden. Met Peer Managed File Collaboration wordt opslagcapaciteit beter over de verschillende vestigingen verdeeld en worden pieken en dalen in de data vraag flexibel opgelost."

Peer Managed File Collaboratie is een organisatiebreed, real-time, multi-directioneel, gedistribueerde file locking en synchronizatie technologie waarbij verzekert is dat de data up2date beschikbaar is op alle participerende file servers losstaand van waar de datawijzigingen vandaan komen, en voorkomt gebruikers bestanden te gebruiken die al in gebruik zijn door een andere gebruiker.  Een file collaboratie sessie bestaat uit 2 of meer participerende fileservers met een folder hierarchie die in de gaten en in sync worden gehouden op iedere server waarbij door locks te plaatsen en real-time alleen modificaties te syncen tevens versieconflicten worden voorkomen.

FolderMaestro bestaat uit 3 basis componenten die de gedistribueerde data collaboratie mogelijk maken:

1. PeerLink Hub
De Hub is het centrale component van de Peer Managed File Collaboration framework. Alle Managed File Collaboration oplossingen worden geinstalleerd, geconfigureerd en gestart vanaf de Hub.

2. PeerLink Broker
De Broker bevat het centrale berichten centrum dat de Peer Managed File Collaboration omgeving ondersteunt. De Broker voorziet in de communicatie tussen de Hub en Agenten binnen een Peer Managed File Collaboration omgeving.

3. PeerLink Agent
De Agent is een lichtgewicht component dat geinstalleerd wordt op de netwerk host die het mogelijk maakt te participeren in een Peer Managed File Collaboration omgeving.


Wilt u meer weten over de werking van Peer Managed File Collaboration, neem dan contact op met uw adviseur bij SurfPlan!